1

Téma: Source Audio Soundblox Pro Bass Envelope Filter

Source Audio Soundblox Pro Bass Envelope Filter

Rok výroby: 2016
Země původu: Čína
Cena: 6.600,- Kč
Koupeno: http://www.hudebnishop.cz/

http://baskytara.com/img/m/2556/t/p1b21k4ngt1ntq2c91liooeomoa3.jpg

Úvod

Přestalo mě bavit tahat se s těžkým a rozlehlým pedalboardem Diago (recenze), pořídil jsem si pedalboard malý a zbavil jsem tedy prakticky všech efektů (chorus, autowah, synth, oktáver) a vsadil jsem na jedno víceúčelové efektové zařízení. V zásadě bych byl schopen žít jen s mým milovaným preampem Tech 21 SansAmp VT Bass Deluxe (recenze), ale přece jen bych naši muziku chtěl občas něčím ozvláštnit, takže jsem sáhl po dynamickém filtru, který jsem v podobě autowahu Boss AW-3 (recenze) stejně nejvíce používal. Díky rozprodání množství efektů jsem si mohl dovolit verzi Pro a ještě mi zbylo.

Pro srovnání obě verze :

http://baskytara.com/img/m/2556/t/p1b21k5j1m1t2sfoi10fj1qsv1bg05.jpg

Popis, konstrukce, parametry, ovládání

Vnější tělo efektu je z plastu, ale vnitřní konstrukce je kovová. Svrchní fialové desky s ovládacími prvky jsou provedeny ve vysokém lesku a trpí tím tedy na otisky prstů a samozřejmě i na poškrábání. Kloboučky otočných nastavovacích prvků jsou plastové, stejně tak drobné přepínače. Nášlapné spínače jsou ovšem kovové. Celkově na mě zařízení působí opravdu profesionálním dojmem, ač je vyrobené v Číně (jako dnes už spousta jiných špičkových zařízení).

Zařízení má na zadním boku několik vstupů a výstupů.

http://baskytara.com/img/m/2556/t/p1b21k61d8rd116lbnst1qrr1ogt7.jpg

Klasický jackový signálový vstup GUITAR IN, stejně tak výstup GUITAR OUT, dále EXP IN, tedy vstup na klasický nožní expression pedál, a pak tam je speciální malý vstup SENSOR IN na zařízení Hot Hand opět od firmy Source Audio, a k němu i SENSOR OUT pro vyvedení signálu do dalšího efektu z rodiny Source Audio. Tento speciální vstup je dokonce napájený přímo ze Soundbloxu, není pak tedy potřeba dalšího elektrického zdroje k Hot Handu. Dalším konektorem je MIDI IN na připojení MIDI kontroléru. Pak je tam již jen zdířka na 9V zdroj, který je součástí balení. Zdroj je dimenzován na 300 mA, ale samotný Soundblox si vyžádá jen 110 mA, s připojeným Hot Handem pak 145 mA.

Zařízení umožňuje uložit 3 předvolby ve dvou bankách, čili celkem 6 předvoleb. K přepínání bank slouží malé černé tlačítko s nápisem PRESSET BANK.

http://baskytara.com/img/m/2556/t/p1b21k79hiddf1tp29ag3tn1pvr9.jpg

Reálně tedy při hraní je přístup vždy pouze ke třem předvolbám. Abyste měli okamžitý přístup ke všem šesti předvolbám, budete muset použít externí MIDI kontrolér, který navíc může fungovat jako externí zdroj synchronizace pro časovač.

LED kontrolka svítí zeleně pro předvolby 1 až 3, červeně pak pro předvolby 4 až 6. Stejnou barvu mají vždy i LEDky u nožních přepínačů, jak je ukázáno na následujících obrázcích. Přepínače jsou rovněž označeny číselně jako 1|4, 2|5 a 3|6.

http://baskytara.com/img/m/2556/t/p1b21k9e171dqg1ssqp3k1g3r1f9hb.jpg http://baskytara.com/img/m/2556/t/p1b21k9e1711p2cl1e931jt41pulc.jpg

Předvolby se ukládají dlouhým stiskem příslušného tlačítka. Předvolbu lze uložit prakticky na jakoukoli pozici, lze tedy předvolby i kopírovat. Například edituji-li pozici č. 1, ale finální nastavení chci uložit na pozici č. 2, podržím dlouze přepínač 2 a počkám až kontrolka třikrát rychle zabliká. Jinak kontrolka změněné neuložené předvolby svítí trvale, ale s krátkým přerušováním. Předvolby lze kopírovat i mezi bankami, ale pozor, musí být efekt ve stavu editace, tedy musí být provedena nějaká změna. Nelze kopírovat předvolbu ihned po zapnutí efektu, musí se provést alespoň minimální změna. Samozřejmě tuto změnu můžete ihned vrátit zpět (např. změnit a hned vrátit zpět typ efektu), přesto zůstává zapnutý režim editace. Uložení do jiné banky se udělá stisknutím a podržením přepínače bank a následným stiskem a podržením zvoleného nožního přepínače.

K ukládání předvoleb mám jednu poznámku. Výše jsem zmiňoval preamp Tech 21 SansAmp VT Bass Deluxe (recenze). Ten má opět možnost ukládání předvoleb, jen se to u něj dělá dvojklikem a není možno u něj předvolby kopírovat nebo zkrátka ukládat na jiné pozice, než která je zrovna aktivní. Ovšem VéTéčko má jinou vychytávku, která mi u Soundbloxu chybí. Když máte v Soundbloxu už z dřívějška uloženou předvolbu, a nějaký parametr umístěný na otočných ovladačích chcete jen drobně změnit, nemáte jak zjistit, kde se nachází jeho uložená pozice. U VéTéčka v  okamžiku, kdy potřebujete provést úpravu, stačí daný kanál zvolit a kroutit s daným ovládacím prvkem. Dioda daného kanálu začne blikat a čím více se vzdalujete od původní hodnoty, tím bliká pomaleji. Naopak, přibližujete-li se s nastavením k uložené hodnotě, dioda bude blikat čím dál rychleji, až začne svítit trvale. Tím víte, že jste přesně v tom místě, které je v zařízení uložené. U Soundloxu vám didoda poskytne jen informaci, že jste provedli změnu, ale nezjistíte, kde je původní uložená výchozí pozice.

Srdcem celého zařízení je krokový otočný volič typu efektu s věncem diod.

http://baskytara.com/img/m/2556/t/p1b21ka5va1ps710fn4jf1ovg1furf.jpg

Vybírat lze mezi různými druhy obálkových efektů včetně klasického wah-wah a takových efektů  jako phaser, či flanger. Celkem se na něm nachází 24 pozic. 23 efektových pozic (00 až 22) a pak pozice EQ ONLY, reflektující pouze na nastavení ekvalizéru (o něm více až později). Světelných diod je na věnci kolem voliče jen 12, v případě lichých pozic svítí vždy jen jedna kontrolka, u efektů se sudými čísly pak vždy svítí kontrolky dvě. Na obrázku výše tak můžete identifikovat, že aktivní typ efektu je 02.

Nastavený typ efektu lze upravit ostatními otočnými prvky. Jejich funkce uvedu zkráceně, ono je stejně lepší to slyšet, někdy to není jednoduché slovně popsat a navíc některé prvky mají dvě funkce, podle zvoleného zdroje modulace, zmíním se tedy nejdříve o něm. Přepínač se nachází napravo od ekvalizéru a je označen nápisem MOD SOURCE.

http://baskytara.com/img/m/2556/t/p1b21kb86g1iek19d4r844laup9h.jpg

Prvním typem zdroje je ENVELOPE, ten reaguje na intenzitu vstupního signálu, tedy na dynamiku hry, prostě a jednoduše řečeno, jak moc se do struny třískne. Například čím víc se do struny třískne, tím víc to kvákne. Druhý typ je LFO (low frequency oscillator), který se váže na nastavení typu oscilace (více o typu oscilace až dále). U tohoto typu dynamikou hry docílíme jen vyšší či nižší hlasitosti hraného tónu, nikoli tvarování efektu. Ovšem LFO je spojeno s přepínačem TAP TEMPO ENABLE. Tempo efektu lze pak našlapat na nožním přepínači č. 3|6, z čehož vyplývá, že jedině předvolby 1|4 a 2|5 lze uložit s tímto přepínačem zapnutým. Přepínač 3|6 pak bliká podle zvoleného tempa. Posledním typem zdroje je  HOT HAND, který funguje podle toho, jaký parametr prstýnku přiřadíme.

A teď k otočným ovladačům.

SWEEP RANGE nastavuje směr a hloubku zvoleného efektu. Ovšem nutno poznamenat, že směr, zda s ním točím po směru nebo proti směru hodinových ručiček, je irelevantní u symetrických LFO tvarů jako je sinusovka nebo čtverec.

http://baskytara.com/img/m/2556/t/p1b21kbp8g155bgsjgubcir1budj.jpg

FREQUENCY nastavuje střední frekvenci okolo které se obálka efektu pohybuje.

http://baskytara.com/img/m/2556/t/p1b21kc3km1ucghtsjk14r91nkcl.jpg

SPEED funguje několika způsoby.

http://baskytara.com/img/m/2556/t/p1b21kcc18vorgd016j21hbltrjn.jpg

Když je zdroj modulace nastaven na LFO, pak opravdu ovlivňuje rychlost proměny daného tvaru modulace. V režimu zdroje modulace ENVELOPE pak po směru hodinových ručiček nastavuje rychlost útlumu (DECAY), proti směru hodinových ručiček pak společně rychlost nástup efektu i jeho útlumu (ATTACK & DECAY).

MIX nastavuje poměr čistého a efektovaného zvuku. Po směru hodinových ručiček dosti odstraňuje ze zvuku basy a ten je pak ostřejší, proti směru hodinových ručiček naopak basy zachovává (viz popisek LO RETAIN).

http://baskytara.com/img/m/2556/t/p1b21kctdr1s4v37t1iollar1b4bp.jpg

K přidání žádoucích, či ubrání nežádoucích frekvencí slouží ekvalizér. Ovšem není to jen ekvalizér, ale jedná se vlastně o multifunkční display.

http://baskytara.com/img/m/2556/t/p1b21kdatspq8ece1gc01e6equr.jpg

Ekvalizér pracuje na pro baskytaru smysluplných frekvencích 62, 125, 250, 500, 1000, 2000 a 4000 Hz. Bočními přepínači označenými šipkami se volí pásmo, které chceme nastavit, otočným krokovým voličem pak zdvih nebo útlum. Ekvalizér má sice jen 5 světelných segmentů, ale ve skutečnosti jej lze nastavit v 1 dB krocích na ±12 dB, má tedy 25 poloh včetně středové. Funguje to následovně. Ve střední poloze svítí jen jeden segment. Zvednutím o 1 dB se rozsvítí i vedlejší, ale jen trochu. Zvednutím o další dB jas vyššího segmentu zintenzivní, v další zdvihu opět, v dalším zdvihu svítí oba segmenty stejně, jsme na hodnotě 3 dB, zdvihem postupně o další decibely začne spodní segment pohasínat až svítí jen ten vyšší. Tím jsme na zdvihu 6 dB. A tak to pokračuje dále, a stejně tak do mínusu. Ekvalizér lze snadno vynulovat současným stiskem obou postranních šipek. Díky možnosti nastavení hlavního voliče typu efektu na polohu EQ ONLY, lze zařízení použít i pouze jako ekvalizér a mít ho uložen na jedné ze šesti předvoleb.

Jak jsem řekl, ekvalizér je vlastně multifunkční display. Do druhé funkční polohy jej uvedete současným stiskem obou tlačítek spojených linkou a nápisem BACKPAGE MODE vpravo od displaye. Nyní platí popisky v závorkách nad jednotlivými sloupečky displaye a mají následující funkce:

(XD) – rozsah připojeného externího expression pedálu.
(XC) – přiřazení jedné z třinácti funkcí expression pedálu, například ovládání rychlosti, frekvence atd. (popsáno tabulkou v manuálu).
(OE) – možnost rozšířit ekvalizér o pásmo 8 kHz (popsáno v manuálu)
(VA) – možnost upravení hlasitosti o ±12 dB (vztaženo na editovaný efekt, ne globálně)
(Q) – možnost udělat zvuk ostřejší, s většími špičkami, víc efektovaný (zvednutím) nebo méně efektovaný, mělčí (snížením).
(EL) – má dva stavy. Svítí jen nejspodnější nebo druhá nejspodnější LEDka. Ve spodním (továrním) stavu se zařazuje ekvalizér na výstup, efektuje vše, v horním stavu ekvalizuje pouze efektovanou část zvuku, původní čistý zvuk nechává bez frekvenčního ovlivnění.
(LS) – lze zvolit jeden z devíti tvarů LFO, viz sloupeček popisků na pravé straně displaye.

Všechny tyto parametry  lze kdykoli snadno uvést do výchozích továrních hodnot opět současným stiskem obou postranních šipek, stejně jako u vynulování ekvalizéru.

Zařízení má 24bit AD/DA převodníky a aktivní analogový bypass, který kompletně obchází digitální procesor a zaručuje, že signál nebude degradován. Jinak samotný čip DSP (digital signal procesor) je 56bitový.

Zvuk

Výše popsané široké možnosti úprav jednotlivých efektů a jejich nepřeberné množství umožňuje širokou paletu zvuků. Nemám expression pedál a (zatím) ani prstýnek Hot Hand, ale zkusil jsem nahrát pár ukázek efektů, které jsem si uložil a používám je nebo hodlám používat. Nahrávací řetězec byl baskytara Music Man Sabre – recenzovaný Source Audio Soundblox Pro Bass Envelope Filter – preamp Tech 21 SansAmp VT Bass Deluxe – zesilovač TecAmp Puma 1000 – zvuková karta Steinberg CI1.

Ukázka 1 – klasický auto-wah
Ukázka 2 – flanger prsty
Ukázka 3 – stejné nastavení jako ukázce 2, ale hráno slapem
Ukázka 3 – náhrada za můj bývalý synth, takový talking efekt
Ukázka 4 – flanger se zkreslením (zkreslení vzniklo v Soundbloxu)
Ukázka 5 – trochu jiný talking efekt
Ukázka 6 – povedlo se mi zvláštní nastavení, kdy při nízké intenzitě hraní to jen tak duní a teprve když se přidá na razanci efekt graduje

Dále se můžete podívat na oficiální video, kde jsou kromě Bass Envelope Filteru použity i další efekty od Source Audio a taky expression pedál a dokonce i Hot Hand: http://www.youtube.com/watch?v=HggWSiVgnGc

Ukázky mnoha zvuků uslyšíte i v dalším videu: http://www.youtube.com/watch?v=99AuyfU3wBU

Hodnocení

Vynikající obálkový multiefekt, perfektní zpracování, úžasný design, čistý zvuk, možnosti ukládání předvoleb, široká škála efektů, detailní možnosti nastavení, spousta dalších možností rozšířením přídavnými zařízeními, 100%ní kompatibilita se Source Audio Hot Hand. Nejvíce mi vadí, že nelze zjistit parametry nastavení uložených efektů. Zobrazí pouze typ efektu a nastavení ekvalizéru, parametry otočných prvků musí člověk hledat podle sluchu. Lehkým negativem je i relativně snadno se poškrábající plast na horní straně. Výtku bych měl i k neexistujícímu českému návodu, který by ale ze zákona měl být přítomen.

Oficiální webové stránky: http://www.sourceaudio.net/products/sou … velope.php

A ještě jak to vypadá umístěné v mém pedalboardu:

http://baskytara.com/img/m/2556/p1auv2mmmkb3v1si71jef2t21vi03.jpg

ProFeel | Music Man Club #1 | Flatwound Club #1
0 xLajků: